PARAMETRI CALITATE

PARAMETRI 
CALITATE

Parametrii de calitate ai gazelor naturale în reglementările naționale Extras din Hotărârea Agenției pentru Reglementare în Energetică nr. 420 din 22.11.2019 privind aprobarea Codului rețelelor de gaze naturale

Parametrii de calitate, indicatorii fizico-chimici și alte caracteristici ai gazelor naturale sunt stabiliți conform standardelor de calitate aprobate de organismul național de standardizare și prevăzute la pct. 26 din Codul rețelelor de gaze. Determinarea parametrilor de calitate a gazelor naturale livrate în/din rețelele de gaze naturale se efectuează în conformitate cu condițiile stabilite în Codul rețelelor, acordurile de interconectare și acordurile de operare, încheiate între părțile implicate în procesul de predare-preluare a gazelor naturale. Parametrii de calitate a gazelor naturale, în mod obligatoriu, se indică în acordurile de operare în punctul de interconectare și contractele de furnizare a gazelor naturale. La predarea-preluarea gazelor naturale se transmite informația privind parametrii de calitate ai gazelor naturale, determinată de OST. La predarea-preluarea gazelor naturale responsabil pentru respectarea cerințelor față de parametrii de calitate ai gazelor naturale stabiliți este operatorul de sistem din amonte punctului de predare. Determinarea parametrilor de calitate ai gazelor naturale în punctele de intrare în rețeaua de transport al gazelor naturale se efectuează cu utilizarea cromatografelor și higrometrelor online, cu înregistrarea orară a valorilor acestora.

Pentru punctele de intrare/ieșire ale rețelelor de transport al gazelor naturale se determină următorii parametri de calitate ai gazelor naturale:

• puterea calorifică inferioară, și superioară, kWh/m3; • domeniul valorilor indicelui Wobbe (superior), kWh/m3; • abaterea admisibilă a indicelui Wobbe de la valoarea nominală; • concentrația masică a acidului sulfhidric, g/m3; • concentrația masică a sulfului mercaptan, g/m3; • fracția volumetrică a oxigenului, %; • masa impurităților mecanice în 1 m3, g.

PI_Ianuarie_2024

PI Ianuarie 2024

RAPORT LUNAR DE CALITATE

Pasapoarte_Calitate_Februarie_PI_2024

Pasapoarte Calitate PI Februarie 2024

RAPORT LUNAR DE CALITATE