DREPTURI CONSUMATORI

DREPTURI 
CONSUMATORI

Drepturile consumatorului final de gaze naturale

Conform legislației în vigoare, a Legii nr. 108/2016 cu privire la gazele naturale, precum și a regulamentului privind furnizarea gazelor naturale, dar și a regulamentului privind procedura de schimbare a furnizorului, consumatorul final de gaze naturale are următoarele drepturi:

Furnizare continuă și fiabilă:

• Dreptul la furnizarea continuă și fiabilă a gazelor naturale, la parametrii de calitate stabiliți, până la robinetul de siguranță (consumator casnic) sau punctul de delimitare (consumator non-casnic).

Alegerea furnizorului:

• Dreptul de a-și alege furnizorul și de a încheia contract de furnizare a gazelor naturale cu orice furnizor.

Modificarea contractului:

• Dreptul de a solicita furnizorului încheierea, modificarea, prelungirea, suspendarea sau rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale.

Schimbarea furnizorului:

• Dreptul de a schimba furnizorul în condițiile stabilite de lege și de Regulamentul privind procedura de schimbare a furnizorului.

Sistarea furnizării:

• Dreptul de a solicita sistarea furnizării gazelor naturale pentru o perioadă determinată, dar nu mai mică de o lună.

Prezența la citirea contorului:

• Dreptul de a fi prezent la citirea indicațiilor echipamentului de măsurare, la verificarea și la efectuarea expertizei extrajudiciare a echipamentului de măsurare, la controlul echipamentului de măsurare a gazelor naturale și al sigiliilor aplicate.

Informații:

• Dreptul de a solicita furnizorului informații cu privire la parametrii de calitate a gazelor naturale furnizate, privind istoricul de consum, privind plățile și penalitățile calculate și achitate.

Verificarea respectării contractului:

• Dreptul de a verifica și de a constata respectarea de către furnizor a prevederilor contractului de furnizare a gazelor naturale.

Repararea prejudiciilor:

• Dreptul de a solicita repararea prejudiciilor cauzate de către furnizor sau de către operatorul de sistem (în caz de livrare a gazelor naturale cu încălcarea parametrilor de calitate, a indicatorilor de calitate stabiliți, sau în caz de încălcare a contractului sau a actelor normative de reglementare aprobate de ANRE).

Acces la serviciul telefonic:

• Dreptul de a avea acces la serviciul telefonic al operatorului de sistem, numerele cărora se indică în mod obligatoriu în factură.

Informații privind prețurile și tarifele:

• Dreptul de a primi, la cerere, informații privind prețurile și tarifele în vigoare.

Răspuns la petiții și reclamații:

• Dreptul de a primi răspuns la petițiile și reclamațiile adresate în modul și în termenele stabilite de actele normative în vigoare.

Respectarea acestor drepturi este esențială pentru a asigura o piață a gazelor naturale competitivă și transparentă, care să protejeze interesele consumatorilor finali.