DECONECTARE / RECONECTARE

DECONECTARE /
RECONECTARE

Deconectarea instalațiilor de gaze naturale ale consumatorului non-casnic

Conform pct. 105 din Regulamentul privind furnizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 113/2019 din 19 aprilie 2019, furnizorul are dreptul de a solicita deconectarea instalațiilor de gaze naturale ale consumatorului non-casnic în următoarele cinci cazuri:

Neachitarea plăților:

• Furnizorul poate solicita deconectarea dacă consumatorul non--casnic nu achită facturile la gaze naturale în termen de 10 zile calendaristice de la data-limită de plată. • Furnizorul va informa consumatorul non-casnic despre posibilitatea deconectării prin intermediul facturii de plată.

Expirarea contractului:

• Furnizorul poate solicita deconectarea la expirarea termenului contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă consumatorul non--casnic nu solicită prelungirea lui.

Refuzul de a încheia un contract cu furnizorul de ultimă opțiune:

• Furnizorul poate solicita deconectarea dacă consumatorul non-casnic refuză să încheie un contract de furnizare a gazelor naturale cu furnizorul de ultimă opțiune după preluarea consumatorilor finali de către acesta.

Refuzul de a încheia un contract cu un alt furnizor:

• Furnizorul poate solicita deconectarea dacă consumatorul non-casnic refuză să încheie un contract de furnizare a gazelor naturale cu un alt furnizor după expirarea termenului furnizării de ultimă opțiune, cu o notificare prealabilă a consumatorului cu 15 zile calendaristice.

La solicitarea consumatorului non-casnic:

• Consumatorul non-casnic poate solicita deconectarea instalațiilor de gaze naturale.

Termen de deconectare:

• Operatorul de sistem va deconecta instalațiile de gaze naturale ale consumatorului non-casnic în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la solicitarea furnizorului.

Important:

• Deconectarea se va efectua pe parcursul orelor de lucru ale consumatorului non-casnic. • Deconectarea instalației de utilizare a consumatorului non--casnic se va efectua numai cu avizarea consumatorului non-casnic. Avizul de deconectare se expediază sau se înmânează consumatorului non-casnic cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data preconizată pentru deconectare.

Reconectarea instalațiilor de gaze naturale la rețea

Consumatorul final are dreptul de a solicita reconectarea instalațiilor de gaze naturale la rețea după ce a remediat motivele care au dus la deconectare.

Procedura de reconectare:

1. Consumatorul final: • Solicită reconectarea la furnizorul de gaze naturale. • Achită tariful pentru reconectare operatorului de sistem. 2. Furnizorul: • Transmite solicitarea de reconectare operatorului de sistem. 3. Operatorul de sistem: • Reconectează instalațiile de gaze naturale ale consumatorului final în termenul cel mai scurt posibil, dar nu mai târziu de 2 zile lucrătoare de la data achitării tarifului de reconectare.

Termen de reconectare:

• Reconectarea se va efectua în termen de 2 zile lucrătoare de la data achitării tarifului de reconectare.

Important:

• Reconectarea se va efectua pe parcursul orelor de lucru ale consumatorului final. • Reconectarea instalației de utilizare a consumatorului final se va efectua numai cu avizarea consumatorului final. Avizul de reconectare se expediază sau se înmânează consumatorului final cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte de data preconizată pentru reconectare.