PROGRAM DE ASISTENȚĂ

Programul de asistență pentru consumatorii finali a gazelor naturale are ca scop oferirea de informații și suport în domeniul energetic, contribuind la o mai bună gestionare a consumului și a costurilor asociate.

PROGRAM 
DE ASISTENȚĂ

1. INFORMARE ȘI ASISTENȚĂ CONSUMATORI:

Existența liniei telefonice de asistență pentru a răspunde întrebărilor și preocupărilor consumatorilor.
1. INFORMARE ȘI ASISTENȚĂ CONSUMATORI:

2. PREVENIREA SUSPENDĂRII FURNIZĂRII GAZE NATURALE:

Posibilitatea efectuării plății în tranșe pentru consumatorii care se confruntă cu dificultăți temporare.
2. PREVENIREA SUSPENDĂRII FURNIZĂRII GAZE NATURALE:

3. PROMOVAREA EFICIENȚEI ENERGETICE:

Existența unui program de instruire și consultanță pentru consumatori în ceea ce privește utilizarea eficientă a gazelor naturale și a altor surse de energie.
3. PROMOVAREA EFICIENȚEI ENERGETICE:

4. PARTENERIATE ȘI COLABORARE:

Colaborarea cu autoritățile locale, organizații non-guvernamentale și alte părți interesate pentru a identifica soluții și a implementa programe în beneficiul consumatorilor finali și al comunităților izolate.
4. PARTENERIATE ȘI COLABORARE: