MĂSURI DE SECURITATE

Pentru evitarea avariilor și accidentelor cu pierderi de vieți umane si distrugeri de bunuri materiale, NATIONAL POWER CORP reamintește măsurile de securitate cu privire la utilizarea gazelor în sectorul comunal.

MĂSURI 
DE SECURITATE

Responsabili pentru integritatea şi starea bună a aparatelor consumatoare de combustibili gazoși în casele și apartamentele cu drept de proprietate privată sunt proprietarii acestora.

  • (art.2, Anexa 3 la Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 552 din 12.07.2017).

Persoanele care exploatează instalațiile și aparate de gaze de uz casnic sunt obligate:

• să audieze instructajul în cabinetele tehnice la operatorii sistemului de distribuție sau să ia cunoștință în mod independent de instrucțiunea (îndrumarul) cu privire la exploatarea instalațiilor și aparatelor de gaze montate în apartamente;

• să asigure integritatea și întreținerea în stare normală de funcționare a utilajului;

• să întrețină funcționarea normală a utilajului de gaze, canalelor de evacuare a gazelor arse și de ventilație, să verifice tirajul înainte de conectare și pe parcursul funcționării aparatelor pentru gaze, cu evacuarea produselor arderii în canalul de evacuare. Înainte de utilizarea sobei alimentate cu gaze, să verifice dacă șuberul este deschis pe deplin. Să îndepărteze periodic gunoiul, cărămida spartă din “buzunarul” canalului de evacuare a gazelor arse;

• să închidă robinetele de la utilaje și până la ele după folosirea gazului;

• să închidă imediat robinetele arzătoarelor instalațiilor de gaze în cazul sistării inopinate a alimentării cu gaze și să informeze SDIT al operatorului sistemului de distribuție sau întreprinderile ce îndeplinesc aceste funcții;

• să permită accesul în apartamente a reprezentanților SDIT, la prezentarea legitimațiilor de serviciu, pentru examinarea și repararea conductelor și instalațiilor de gaze – oricând.

Responsabilitatea pentru utilizarea inofensivă a instalațiilor și aparatelor consumatoare de combustibili gazoși de uz casnic în case, apartamente și pentru deservirea lor o poartă persoanele care utilizează gaze

  • (art.3, Anexa 3 la Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale).

Consumatorilor li se interzice:

• să efectueze fără autorizație lucrări de alimentare cu gaze a casei (apartamentului, vilei), permutarea, înlocuirea și reparația instalațiilor de gaze;

• să efectueze replanificarea încăperilor unde sunt instalații de gaze;

• să supună unor modificări construcția utilajului gaz. Să modifice construcția sistemelor de evacuare a gazelor și de ventilație. Să astupe canalele de ventilație, “buzunarele” și gurile canalului de ventilație destinate pentru curățarea canalelor de evacuare a gazelor;

• să deconecteze sistemul de protecție și reglare automată. Să utilizeze gaze în cazul defectării utilajelor, sistemelor de protecție automată, armăturii și buteliilor de gaze;

• să utilizeze gaze în cazul dezagregării zidăriei, tencuielii (fisuri) la sobele alimentate cu gaze și canalele de evacuare a gazelor arse;

• să utilizeze gaze după expirarea termenului de valabilitate a actului de verificare și curățare a canalelor de evacuare a gazelor arse și de ventilație;

• să efectueze curățarea, verificarea canalelor de evacuare a gazelor arse și de ventilație, precum și înlocuirea buteliilor instalațiilor de butelii fără a urma instruirea (instructajul) şi a primi permisul de la întreprinderea respectivă;

• să utilizeze instalațiile de gaze în încăperile cu oberlihturile, grătarele cu jaluzele, grătarele canalelor de ventilație închise, cu crăpături sub ușile camerelor de baie și bucătăriilor, în lipsa tirajului în canalele de evacuare a gazelor arse și de ventilație;

• să lase fără supraveghere instalațiile de gaze în funcțiune, cu excepția celor destinate pentru funcționarea fără întrerupere, care dispun în acest scop de un sistem automat corespunzător;

• să admită accesul la exploatarea aparatelor de gaze a copiilor de vârstă preșcolară, precum și persoanelor ce nu-și controlează acțiunile și nu cunosc regulile de utilizare a acestor aparate;

• să lege funii, cabluri de conductele de gaze, să pună alte materiale sub sarcina conductelor de gaze;

• să utilizeze gazele și instalațiile de gaze în alte scopuri decât cele prevăzute. Să utilizeze aragazele pentru încălzirea încăperilor;

• să folosească încăperile unde sunt instalații de gaze pentru somn și odihnă;

• să folosească focul deschis pentru depistarea scurgerilor de gaze.

Responsabilitatea pentru starea canalelor de evacuare a fumului și de ventilație din casele-bloc de locuit o poartă întreprinderile de administrare și exploatare a fondului locativ, iar în casele și apartamentele cu drept de proprietate privată – proprietarii lor.

  • (art.4, Anexa 3 la Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale).

În cazul sesizării mirosului de gaze persoanele care exploatează instalații și aparate de gaze de uz casnic sunt obligate:

• să sistează imediat exploatarea instalațiilor de gaze, să închidă robinetele de la utilaj și până la ele, să deschidă ferestrele și oberlihturile pentru aerisirea încăperii, să apeleze la Serviciul de dispecerat și intervenție tehnică (SDIT) la telefonul 904;

• totodată în încăpere să nu aprindă focul, să nu fumeze, să nu conecteze/deconecteze lămpile și aparatele electrice, să nu utilizeze soneriile electrice.

În cazul identificării mirosului de gaze în subsol, la scară, în curte, pe stradă, trebuie:

• să informeze SDIT;

• să întreprindă acțiuni de evacuare a oamenilor din zona impurificată cu gaze, de prevenire a conectării/deconectării lămpilor și aparatelor electrice, excludere a apariției focului deschis și a scânteilor;

• până la sosirea echipei de intervenții să organizeze aerisirea încăperii.