PREȚURI ȘI MODALITĂȚI DE ACHITARE

PREȚURI ȘI MODALITĂȚI 
DE ACHITARE

Prețuri

Prețurile oferite clienților noștri variază în funcție de condițiile contractuale negociate cu fiecare client în parte. Cert este faptul, că prețurile oferite de compania „National Power Corp” sunt mult mai atractive decât cele de pe piața reglementată.

Modalități de plată

Plata gazelor naturale de către consumatorii non-casnici poate fi realizată în diverse moduri, iar primirea plăților prin virament bancar este una dintre modalitățile comune și convenabile pentru mulți consumatori. Iată cum se desfășoară această modalitate de plată:

Stabilirea Cont Bancar al NATIONAL POWER CORP:

Acest cont este folosit pentru a primi plățile de la clienți.

Emiterea Facturii:

Consumatorul non-casnic recepționează o factură de plată pentru consumul de gaze naturale.

Transferul Bancar:

Consumatorul poate efectua transferul bancar către contul furnizorului de gaze naturale folosind informațiile de plată furnizate pe factură. Aceste informații includ adresa contului bancar, codul IBAN și alte detalii necesare pentru a identifica plătitorul și destinatarul.

Confirmarea Plății:

După ce transferul bancar este efectuat, consumatorul este solicitat să trimită confirmarea plății către furnizorul de gaze naturale- NATIONAL POWER CORP, pentru a asigura că plata este înregistrată și contabilizată corect.

Monitorizarea Plăților:

Atât furnizorul de gaze naturale, cât și consumatorul monitorizează plățile și soldul contului pentru a se asigura că toate plățile sunt efectuate la timp și în conformitate cu acordurile contractuale.

Este important ca ambele părți să respecte termenii și condițiile convenite în contractul de furnizare a gazelor naturale, inclusiv termenii de plată și modalitățile acceptate de plată. Utilizarea viramentului bancar pentru plata gazelor naturale poate oferi un nivel de siguranță și comoditate atât pentru consumatori, cât și pentru furnizori.

Plata preventivă

Condițiile de aplicare/eliberare a plății preventive Furnizorul este în drept să solicite plată preventivă pentru consumul gazelor naturale de la consumatorul final în următoarele cazuri:

1) când instalațiile de gaze naturale ale consumatorului final au fost deconectate de la rețeaua de gaze naturale pentru neachitarea facturii de plată, refuzul nemotivat al consumatorului final de a acorda accesul personalului operatorului de sistem la locul de consum;

2) contractul de furnizare a gazelor naturale este încheiat în baza altui drept real, decât cel de proprietate;

3) în situația în care imobilul care face obiectul locului de consum este ipotecat, sechestrat, sau drepturile asupra acestuia constituie obiect al unui litigiu în instanța de judecată;

4) față de consumatorul final este inițiată procedura de insolvabilitate.

Suma plății preventive este stabilită de către furnizor și nu trebuie să depășească contravaloarea în bani a consumului mediu lunar de gaze naturale.

În cazul contractelor de furnizare a gazelor naturale încheiate cu consumatorii finali – neproprietari ai imobilelor, suma plății preventive nu trebuie să depășească contravaloarea consumului mediu de gaze naturale pe parcursul a două luni. Valoarea plății preventive este indicată obligatoriu în contractul de furnizare a gazelor naturale. Furnizorul îl va elibera de plata preventivă pe consumatorul care și-a onorat întocmai obligațiile pe parcursul unui an. Plata preventivă se va efectua de către consumatorul final deconectat de la rețeaua de gaze naturale, înainte de reconectare şi de reluarea furnizării gazelor naturale. În caz de reziliere a contractului de furnizare a gazelor naturale cu consumatorul final care efectuează plata preventivă, furnizorul va efectua calculul definitiv al consumului și al plății pentru gazele naturale furnizate şi va restitui, după caz, consumatorului final diferența, până la rezilierea contractului de furnizare a gazelor naturale.